SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng tư liệu ảnh vệ tinh để hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Nhóm tác giả Nguyễn Đức Thuận, Phan Thị Thanh Huyền (ĐH Nông nghiệp Hà Nội) và Phan Đình Bình (ĐH Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên) nghiên cứu ứng dụng tư liệu ảnh vệ tinh để hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2013 tại xã Ia Pior, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Phương pháp thực hiện gồm các bước: thu thập tài liệu về hiện trạng sử dụng đất và bản đồ hiện trạng sử dụng đất; nắn chỉnh hình học ảnh vệ tinh SPOT5 năm 2012 với phần mềm ERDAS IMAGINE bằng phương pháp nắn ảnh theo bản đồ (Image to Map); giải đoán ảnh vệ tinh bằng thuật toán Maximum Likelihood; biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng phần mềm Microstation và Mapping Office. Đây là phương pháp có nhiều ưu điểm với độ chính xác cao.

Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2013 ở tỷ lệ bản đồ 1/10.000 cho xã Ia Pior với độ chính xác đáp ứng được yêu cầu của Bộ Tài nguyên Môi trường. Việc hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất có thể hỗ trợ chính quyền có định hướng sử dụng và quản lý hợp lý quỹ đất của địa phương.

TN (nguồn: TC KH&CN, chuyên san Khoa học Tự nhiên-Kỹ thuật, số 6/2014)

Các tin khác: