SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá vược

Vừa qua, Hội đồng KH&CN Nghệ An đã tổ chức nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá vược tại Nghệ An” do Trung tâm Giống thủy sản Nghệ An chủ trì, ThS. Trần Xuân Học làm chủ nhiệm.

Từ năm 2007, cá vược đã được đưa vào nuôi thương phẩm tại một số huyện ven biển tỉnh Nghệ An. Kết quả cho thấy cá sinh trưởng và phát triển rất tốt, ít dịch bệnh, chi phí đầu tư thấp. Từ đó, phong trào nuôi cá vược thương phẩm trong nhân dân phát triển mạnh. Tuy nhiên, nguồn giống cung cấp cho phong trào nuôi còn phụ thuộc vào các tỉnh phía Nam, tỷ lệ hao hụt lớn, giá thành cao, chất lượng không ổn định, lại không chủ động. Xuất phát từ tình hình đó, Bộ KH&CN và UBND tỉnh Nghệ An đã đầu tư hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm Giống thủy sản Nghệ An triển khai dự án nhằm hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá vược phù hợp với điều kiện Nghệ An để chủ động nguồn giống cho người nuôi trong tỉnh và cung cấp cho các tỉnh lân cận, đồng thời trang bị kỹ thuật về nuôi thương phẩm cá vược cho người dân.

Qua 2 năm triển khai, dự án đã xây dựng thành công mô hình sản xuất giống cá vược, sản xuất được 344.200 con cá giống, kích cỡ 5-6 cm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cá giống thả nuôi thương phẩm, công suất tại các trại nuôi đạt trên 20 vạn con cá giống/năm; Xây dựng 3 mô hình nuôi thương phẩm tại huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu năng suất đạt 10 tấn/ha; Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá vược theo mô hình công nghiệp phù hợp với điều kiện Nghệ An; Đào tạo cho cán bộ kỹ thuật làm chủ được công nghệ sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá vược.
LV (nguồn: TC Hoạt đông KH, 6/2012)

Các tin khác: