SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng thành công công nghệ điện mặt trời nối lưới (SIPV) tại thành phố Hải Phòng

Ngày 26/12/2016 tại Sở KH&CN Hải Phòng, Hội đồng KH&CN cấp thành phố tư vấn, đánh giá, nghiệm thu dự án ứng dụng “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ điện mặt trời nối lưới (SIPV) tại thành phố Hải Phòng” do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN thành phố Hải Phòng (Trung tâm) thực hiện. Dự án được triển khai trên cơ sở tiếp nhận 02 quy trình công nghệ (quy trình tính toán thiết kế kỹ thuật mô hình trạm điện mặt trời nối lưới; quy trình lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống mô hình trạm điện mặt trời nối lưới) được chuyển giao từ Viện Khoa học Năng lượng thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Với việc đào tạo và tập huấn cho 06 cán bộ quản lý, kỹ thuật của Trung tâm nắm vững và làm chủ được công nghệ điện mặt trời nối lưới, Dự án đã tiến hành lắp đặt và thử nghiệm 02 mô hình điện mặt trời nối lưới với công suất 5 kWp/mô hình (gồm 20 tấm pin mặt trời, công suất 250 Wp/tấm). Mô hình 1 được triển khai tại Vườn ươm Thực nghiệm Công nghệ sinh học (số 01 xóm Trung, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) - đại diện cho các cơ sở sản xuất nhỏ có mái dốc (mái tôn hoặc ngói), diện tích lắp đặt pin mặt trời là 38 m2. Mô hình 2 thực hiện tại trụ sở làm việc của Trung tâm (số 276B nhà A10 Đồng Tâm, Lạch Tray, Hải Phòng) - đại diện cho trụ sở nhà hành chính có mái là sàn bê tông trên tầng cao, diện tích lắp đặt pin mặt trời là 32 m2.

Kết quả thực nghiệm cho thấy, 02 mô hình hoạt động và phát điện ổn định. Trong thời gian 09 tháng, từ tháng 2-10/2016, trạm điện mặt trời đặt tại trụ sở làm việc của Trung tâm đã phát lên điện lưới 2.673,9 kWh, trung bình phát 10 kWh/ngày; trạm điện mặt trời tại Vườn ươm thực nghiệm công nghệ sinh học phát lên điện lưới 2.416,7 kWh, trung bình phát 9 kWh/ngày. Tính toán hiệu quả kinh tế, 02 mô hình giúp tiết kiệm 13,61 triệu đồng tiền điện/năm (giá 1.800 đ/kWh).

Với việc triển khai thành công 02 mô hình, dự án góp phần nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, tạo nguồn năng lượng sạch, khai thác nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nếu được tính toán triển khai nhân rộng, dự án sẽ góp phần tạo diện mạo văn minh, hiện đại cho thành phố trong tương lai./.
Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: