SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng phương pháp chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa kháng đạo ôn

Đề tài do tác giả Lã Tuấn Nghĩa (Trung tâm Tài nguyên thực vật) thực hiện nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng bệnh đạo ôn có năng suất chất lượng cao bằng chỉ thị phân tử.
Kết quả đã xác định được 2 gien Pi-1 và Pi-5 thuộc bộ gien kháng đạo ôn do Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) cung cấp có khả năng kháng cao và rộng với các chủng nấm đạo ôn thu thập từ các vùng sinh thái miền Bắc Việt Nam. Đã quy tụ và chọn được dòng lúa mang cả 2 gien kháng đạo ôn Pi-1 và Pi-5 qua sử dụng chỉ thị phân tử liên kết với các gien để chọn lọc. Dòng lúa mang cả 2 gien nói trên được đặt tên là NB-01. NB-01 là dòng lúa có triển vọng, có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, có khả năng kháng bệnh đạo ôn cao (ở mức điểm ≤ 3) và kháng tốt với một số loại sâu bệnh hại khác, có chất lượng tốt, tiềm năng năng suất cao (~ 6,5 tấn/ha/vụ) và có khả năng thích ứng rộng.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 2+3/2011)
 

Các tin khác: