SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng phần mềm Sufer32 để thể hiện một số kết quả quan trắc lún công trình

Đề tài do KS. Ngô Xuân Thế (Trung tâm Tư vấn trắc địa và xây dựng, Viện KHCN Xây dựng) thực hiện nghiên cứu khả năng ứng dụng phần mềm Sufer32 trong công tác đo lún để vẽ đường bình độ lún và bề mặt lún theo không gian 3 chiều.
Theo tiêu chuẩn TCXDVN 271 : 2002 thì công tác quan trắc lún là một trong những yêu cầu bắt buộc với các chủ đầu tư công trình. Quá trình thực hiện công tác này gồm các công đoạn khác nhau, trong đó có công tác lập báo cáo và đánh giá kết quả đo lún là một khâu rất quan trọng. Ứng dụng phần mềm Sufer32 vẽ đường bình độ lún và bề mặt lún theo không gian 3 chiều cho công trình giúp chúng ta có thể xác định được tổng quát hơn về độ lún của công trình, nhìn trên bản vẽ có thể nhận thấy ngay được giá trị độ lún, độ lún lệch, vùng lún nhiều hay lún ít. Việc sử dụng phần mềm này rất đơn giản, giúp giảm đáng kể thời gian làm báo cáo và tăng chất lượng của báo cáo kỹ thuật đo lún công trình. Để nâng cao khả năng đồ họa cần phải kết nối thêm với một số phần mềm khác như AutoCad để miêu tả thêm các yếu tố khác. Tuy nhiên, nhược điểm của phần mềm này là chương trình vẽ dựa vào các mốc đo lún mà nội suy cho toàn bộ công trình do đó độ chính xác hoàn toàn phụ thuộc vào số lượng các mốc được gắn vào công trình.
LV (nguồn: TC KHCN Xây dựng, 1/2010)

Các tin khác: