SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng phần mềm KC05 vào phân tích tĩnh và dao động cầu dây văng dưới tác dụng của đoàn tải trọng di động

Đề tài do TS Nguyễn Xuân Toản (trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng) thực hiện nhằm giới thiệu một số ứng dụng của phần mềm KC05 do tác giả xây dựng.

Qua phân tích ảnh hưởng của tốc độ tải trọng di động đến dao động cầu dây văng (CDV), khối lượng tải trọng di động đến dao động CDV, các tham số khác đến dao động CDV, đề tài cho thấy phần mềm KC05 vừa có khả năng ứng dụng cho thực tế sản xuất vừa có khả năng ứng dụng cho công tác nghiên cứu chuyên sâu.
Việc việc ứng dụng phần mềm KC05 vào phân tích kết cấu CDV Phò Nam và nhiều công trình cầu khác cho thấy, KC05 có khả năng trợ giúp cho các kĩ sư và các nhà khoa học phân tích mô hình trên máy tính nhanh với nhiều phương án nên giảm chi phí, rủi ro.
Đặc biệt phần mềm KC05 được xây dựng dưới dạng mở nên có thể phát triển và hoàn thiện để phát triển để phân tích nhiều mô hình tương tác gần thực tế hơn.
BH (Theo tạp chí cầu đường Việt Nam, số 4/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả