SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng mô hình số phục vụ dự báo chế độ mức nước khu vực TP.HCM

Tác giả Đặng Hòa Vĩnh và cộng sự (Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM) thực hiện nghiên cứu về phương pháp ứng dụng mô hình số phục vụ cho việc dự báo chế độ mức nước trên hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai, bao gổm cả việc dự báo biên triều Vũng Tàu, dự báo các biên lưu lượng thượng nguồn cho đến việc sử dụng mô hình thủy lực (MIKE) tính toán mô phỏng chế độ mức nước trên hệ thống sông SG-ĐN.

Qua đó cho thấy, kết quả dự báo thử nghiệm mức nước tại Phú An, Nhà Bè và Vũng Tàu là đáng tin cậy. Có thể ứng dụng phương pháp này vào dự báo chế độ mức nước trên hệ thống sông SG-ĐN. Độ tin cậy của kết quả dự báo phụ thuộc vào mức độ chính xác của kết quả dự báo biên mức nước Vũng Tàu.

Việc kết hợp giữa phương pháp phân tích điều hòa và mô hình dự báo gió đã cho kết quả dự báo mức nước tại Vũng Tàu có độ chính xác cao, đủ tin cậy để làm biên dự báo cho mô hình số dự báo chế độ mức nước trên hệ thống sông SG-ĐN. Thời gian cập nhật hằng số điều hòa cho trạm Vũng Tàu tốt nhất là 1 tháng. Trong trường hợp thiếu số liệu thực đo thì có thể chấp nhận tới 3 tháng, quá thời gian này kết quả dự báo sẽ thiếu độ tin cậy.

Mô hình thủy lực mạng lưới SG-ĐN đã được áp dụng nhiều trong tính toán mô phỏng các kịch bản phục vụ nghiên cứu, quy hoạch, lập dự án đầu tư… cho độ tin cậy cao. Tuy nhiên, để sử dụng vào nghiệp vụ dự báo, sơ đồ tính cần phải được cập nhật thường xuyên. Đặc biệt chú trọng cập nhật những biến động bất thường trên lưu vực như vỡ bờ bao, vận hành công trình…  
LV (nguồn: TC Các khoa học về trái đất, số 3ĐB-2012)

Các tin khác: