SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng mô hình nam_mike1 dự báo dòng chảy tại Yên Thượng trên lưu vực sông Cả

Đề tài do ThS. Trần Duy Kiều, CN. Đinh Xuân Trường (Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) thực hiện ứng dụng mô hình NAM_MIKE1 để dự báo dòng chảy tại các trạm khống chế trên lưu vực Cả, từ đó đánh giá hiệu quả của mô hình trong công tác dự báo dòng chảy phục vụ cho việc vận hành hồ chứa trên lưu vực và diễn toán dòng chảy về hạ lưu.
Theo đó, bộ thông số đã được hiệu chỉnh là khá ổn định cho toàn lưu vực nghiên cứu, thể hiện ở chỉ tiêu Nash khá cao, đạt 0,955 đến 0,989. Điều đó chứng tỏ việc ứng dụng mô hình NAM_MIKE11 để dự báo dòng chảy trên lưu vực sông Cả có độ chính xác và chất lượng tốt. Lưu lượng tại các trạm khống chế của lưu vực bộ phận được dự báo đảm bảo tính an toàn, độ tin cậy cao và có thể dùng làm số liệu đầu vào cho việc điều tiết hồ chứa trên lưu vực sông và diễn toán dòng chảy về hạ lưu.
LV (nguồn: TC Khí tượng thủy văn, 6/2011)

Các tin khác: