SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng lý thuyết mờ và các hướng phát triển trong ngành xây dựng.

Đề tài do tác giả TS Phạm Hồng Luân (trường Đại học Bách khoa TP.HCM), Nguyễn Hoài Nghĩa (Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2) nhằm tìm hiểu về các ứng dụng của lý thuyết mờ trong lĩnh vực xây dựng.

Qua phân tích các ứng dụng lí thuyết mờ trên thế giới, nhóm tác giả khẳng định lý thuyết mờ là công cụ hữu hiệu để giải quyết các vấn đề liên quan đến bản chất của tự nhiên, mô phỏng thực tế khách quan đáng tin cậy.
Tại Việt Nam, các tác giả đánh giá: việc áp dụng lí thuyết mờ để tính toán NPV của dự án cho kết quả gần bằng với kết quả tính toán theo lí thuyết xác suất với sai số cho phép nhỏ hơn 10%.
Qua đề tài này, nhóm tác giả gợi mở một số ứng dụng của lí thuyết mờ trong việc giải quyết các bài toán thiếu thông tin như: phân tích độ tin cậy của kết cấu; phân tích chi phí dự án, tính toán nền móng với các giá trị chỉ tiêu cơ lí đất là các số mờ; tính toán ổn định cũng như tuổi thọ công trình; đánh giá sơ lược khi chọn nhà thầu.
BH (Theo tạp chí Xây dựng, số 6/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả