SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng LPG trong vận tải hành khách bằng ô tô

Nhiên liệu trong giá thành vận tải chiếm khoảng 30 - 40% nên việc tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nhiên liệu là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp ngành vận tải hành khách.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả