SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng LC-MS định lượng resveratrol trong cốt khí củ

Đề tài do các tác giả Nguyễn Đình Tuấn (Viện Khoa Học Hình Sự - Bộ Công An), Nguyễn Hải Nam (Trường ĐH Dược Hà Nội), Nguyễn Tiến Vững (Viện Pháp Y) thực hiện thông báo kết quả xác định hàm lượng resveratrol trong cốt khí củ bằng phương pháp LC-MS.

Resveratrol là một polyphenol tự nhiên trong nhóm lớn các phytoalexin, là một sản phẩm chuyển hoá có trong một số loại nho, thông, lạc… Ngoài ra resveratrol còn được tìm thấy có hàm lượng khá cao trong cốt khí củ, một cây thuốc sử dụng nhiều trong Y học cổ truyền phương đông để điều trị một số bệnh về gan và tim.
Nghiên cứu tiến hành với cốt khí củ được thu hái từ vườn dược liệu Nghĩa Trai vào tháng 10/2004, được thái nhỏ và sấy khô ở nhiệt độ dưới 400C; các hoá chất, dung môi và nguyên liệu như methanol tinh khiết HPLC (Merck), acetonitril tinh khiết HPLC (Merck), chất chuẩn resveratrol tinh khiết (99,5%)…; phương pháp định lượng resveratrol trong dịch chiết ether của cốt khí củ (LC-MS).
Kết quả cho thấy, trong khoảng nồng độ từ 200 đến 1000ng/ml, phương pháp cho phương trình hồi quy rất tuyến tính (R2 = 0,9996) chứng tỏ diện tích pic và nồng độ resveratrol có mối liên quan tuyến tính rất chặt chẽ. Với giá trị RSD = 0,21% thu được chứng tỏ phương pháp có độ chính xác rất cao. Ứng dụng phương pháp này, nhóm tác giả đã định lượng được resveratrol trong cốt khí củ trồng ở Việt Nam là 0,27%, hơi thấp hơn so với hàm lượng của resveratrol trong cốt khí củ Trung Quốc mà Yang và công sự xác định được (0,35%). Kết quả này sẽ là căn cứ để tạo dạng bào chế có hàm lượng resveratrol nhất định.
LV (nguồn: Tạp Chí Dược học số 379, 11/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả