SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng kỹ thuật viễn thám thành lập bản đồ ngập lũ tỉnh Đồng Tháp

Công nghệ viễn thám là một thành tựu khoa học trình độ cao, được sử dụng rộng khắp trên thế giới trong nhiều lĩnh vực, mạnh mẽ nhất là lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, theo dõi, giám sát tình hình, diễn biến của lũ lụt,...

Đồng Tháp, một trong những tỉnh vùng ĐBSCL chịu ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng biến đổi khí hậu. Những năm gần đây xuất hiện nhiều trận lũ lớn và diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải có những giải pháp tốt nhất trong việc theo dõi, giám sát và quản lý khả năng ngập lũ nhằm hạn chế những tác hại của lũ gây ra. Đáp ứng yêu cầu thực tế, ThS. La Văn Hùng Minh và Hồ Thị Tuyết Liễu (khoa Tài nguyên & Môi trường – Đại học Đồng Tháp) đã tiến hành nghiên cứu “Ứng dụng kỹ thuật viễn thám thành lập bản đồ ngập lũ tỉnh Đông Tháp”.

Kết quả nghiên cứu đã thành lập được 6 bản đồ thể hiện diễn biến quá trình ngập lũ của khu vực tỉnh Đồng Tháp năm 2014. Lũ tại Đồng Tháp xuất hiện tương đối sớm, bắt đầu từ giữa tháng 7, đạt cực đại vào tháng 8 – tháng 10, đến tháng 12 lũ giảm đáng kể; diện tích ngập tương đối lớn.

Kết quả phân tích trên ảnh so với số liệu thực tế từ các trạm quan trắc có độ chính xác khá cao, cho thấy ứng dụng kỹ thuật viễn thám là phương pháp hiệu quả trong việc quản lý và theo dõi diễn biến lũ ở Đồng Tháp nói riêng và ĐBSCL  nói chung.
 
Nguồn: TC Tài nguyên & Môi trường, số 19 – tháng 10/2015

 

Các tin khác: