SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng kĩ thuật điện hóa nghiên cứu ăn mòn thép CT3 trong môi trường đất Hoài Đức, Hà Tây

Đề tài do các tác giả Nguyễn Văn Chiến, Lê Văn Cường, Lê Đức Bảo thực hiện nghiên cứu sử dụng kỹ thuật điện hóa trong nghiên cứu ăn mòn thép CT3 trong môi trường đất Hà Tây bằng phương pháp thử nghiệm mô phỏng.

Mẫu đất được lấy tại trạm khí tượng nông nghiệp Hoài Đức, Hà Tây ở độ sâu 1m. Thiết bị thử nghiệm ăn mòn đất được chế tạo là hộp nhựa kích thước 400x400x1000mm, chứa đầy đất thử nghiệm. Mỗi hộp chứa đất bằng thép không gỉ 136 kích thước 20x15x15 cm đặt trong bình ôn ẩm.
Theo dõi biến thiên các thông số điện hóa quá trình ăn mòn theo thời gian đến 3 tháng cho thấy: tốc độ ăn mòn thép bị khống chế do sản phẩm ăn mòn hình thành được giữ lại ngay trên bề mặt mẫu làm giảm mật độ dòng anot, phân cực điện hóa về nhánh anot. Mật độ dòng ăn mòn cũng giảm dần từ 6,23.10-5 giảm xuống còn 2,1.10-5 A/cm2 sau 3 tháng.
Như vậy kỹ thuật đo điện hóa các mẫu thử nghiệm mô phỏng trong hộp thử nghiệm ăn mòn đất có thể đánh giá nhanh khả năng mức độ xâm thực ăn mòn kim loại, hợp kim trong điều kiện ngầm dưới đất.
BH (Theo Tạp chí KH&CN, số 5/07)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả