SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng kết cấu liên hợp như một giải pháp tăng cường khả năng chịu lửa cho dầm thép

Đề tài do tác giả Phạm Thị Ngọc Thu thực hiện nhằm giới thiệu một phương pháp tính toán xác định khả năng chịu lực của kết cấu dầm liên hợp trong điều kiện chịu nhiệt độ cao tương ứng với các cấp chịu lửa khác nhau.

Tác giả thực hiện nghiên cứu trạng thái làm việc của dầm liên hợp khi chịu nhiệt độ cao như: phân tích nhiệt, xác định sự phân bố nhiệt trong từng phần của tiết diện ứng với trường hợp chịu mômem dương và trường hợp chịu momem âm. Cuối cùng, qua việc giải các bài toán về xác định tiết diện tính toán của dầm liên hợp trong điều kiện chịu lửa, xác định trục trung hòa của tiết diện và xác định khả năng chịu uốn của tiết diện dầm liên hợp trong điều kiện chịu lửa, tác giả cho thấy, trong thời gian 90 phút chịu lửa, tiết diện dầm liên hợp vẫn đảm bảo khả năng chịu lực dưới tác động của tải trọng. Điều này có ý nghĩa quan trọng khi xảy ra hỏa hoạn. Nếu duy trì trạng thái chịu lực của kết cấu trong điều kiện chịu lửa càng lâu thì hiệu quả của việc thoát người và công tác chữa cháy càng lớn.
Quá trình thực hiện bài toán tính kết cấu dầm liên hợp trong điều kiện chịu nhiệt độ cao phụ thuộc vào các biện pháp cấu tạo lớp bê tông bảo vệ tiết diện thép. Đây là một bài toán mở, có thể áp dụng để tính toán cho các tiết diện liên hợp khác như: tiết diện thép được bọc bê tông toàn phần, tiết diện thép được nhồi bê tông…

BH (Theo Tạp chí KH&CN, tập 45, số 3/07)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả