SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng kết cấu cọc ván thép trong đê vây thi công các công trình thủy công

Đề tài do PGS.TS Đỗ Văn Bệ (Trường ĐH Xây dựng Hà Nội) thực hiện nghiên cứu các giải pháp hợp lý cho kết cấu đê vây trong thi công các công trình thủy công trong nhà máy đóng tàu, các đê vây bảo vệ bến cảng…
Theo đó, nghiên cứu này đã đề xuất được đường lối tổng quát, phương pháp luận khoa học, các bài toán cơ bản, khai thác và sử dụng thành thạo các phần mềm mạnh tính toán cho các loại đê vây bằng cọc ống thép. Cũng qua nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra được các chỉ dẫn, xây dựng được thuật toán và là tiền đề tiến tới xây dựng bộ chương trình máy tính chuyên dụng tự động hóa thiết kế đê vây bằng vật liệu rời trong xây dựng các công trình cảng – đường thủy.

LV (nguồn: TC Xây dựng, 1-2009)

Các tin khác: