SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng GIS trong đánh giá tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng lên nông nghiệp và thủy sản thành phố Cần Thơ 

Nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Môi trường và Tài Nguyên thiên nhiên, Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu (Trường ĐH Cần Thơ) tiến hành nghiên cứu ứng dụng GIS trong công tác đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng (NBD) lên các ngành nông nghiệp và thủy sản của thành phố Cần Thơ.

Nghiên cứu đã thực hiện đánh giá tác động của BĐKH và NBD theo các kịch bản khác nhau lên hai ngành sản xuất chính của Cần Thơ là nông nghiệp và thủy sản. Các kịch bản ngập do NBD 30cm, 50cm và 100cm kết hợp với lũ lớn ở thượng nguồn được đưa vào mô hình MIKE 11 để xác định các vùng bị ngập lũ của thành phố Cần Thơ. GIS kết hợp với kiến thức chuyên gia đã được sử dụng để tìm ra các khu vực có các mức độ tổn thương khác nhau về nông nghiệp và thủy sản của thành phố dựa theo kịch bản quy hoạch chiến lược kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2025.

Kết quả cho thấy, đối với lúa, mùa vụ bị ảnh hưởng cao nhất là vụ Thu Đông và Đông Xuân, sản lượng bị sụt giảm từ 50% đến 100%. Các vùng  cây ăn trái cũng bị ngập úng từ 30% trở lên. Thủy sản của thành phố cũng bị ảnh hưởng nếu hệ thống bờ bao không được nâng cấp. Kết quả nghiên cứu bước đầu đã được sử dụng vào việc xây dựng kế hoạch ứng phó với BĐKH của thành phố.
 
Lam Vân (nguồn: Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2012)

Các tin khác: