SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng GIS quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Đề tài do các tác giả Trần Thị Vân (Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP.HCM), Cao Duy Trường (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường), Trịnh Thị Bình (Trường Đại học Bách khoa TP.HCM) thực hiện nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) và phần mềm MINRESBP để quán lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
 

Hình minh họa.

Tỉnh Bình Phước phong phú và đa dạng về các loại khoáng sản. Ngoài các điểm khoáng sản đã được phát hiện, những diện tích còn tiềm ẩn khoáng sản chưa được phát hiện cần điều tra đánh giá. Bên cạnh đó, nguồn thông tin dồi dào về khoáng sản và các doanh nghiệp hoạt động cũng cần phải hệ thống hóa. Phần mềm MINRESBP là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý tài nguyên khoáng sản của tỉnh trên cơ sở tích hợp công nghệ GIS và hệ quản trị CSDL SQL Server. Sản phẩm này có ý nghĩa rất quan trọng về mặt quản lý, kinh tế và xã hội để phát triển và bảo đảm mục tiêu khai thác tài nguyên khoáng sản bền vững cho tỉnh Bình Phước.

Việc thiết lập CSDL tài nguyên khoáng sản tỉnh Bình Phước theo các chuẩn quốc gia đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và nâng cấp mở rộng dễ dàng, khi cần thiết có khả năng tiếp nối vào nguồn CSDL tài nguyên môi trường quốc gia.
 
LV (nguồn: Hội nghị KH&CN ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, 12/2012)

Xem thêm:

Các tin khác: