SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng công nghệ oxy hóa sâu xử lý nước thải y tế công suất 5m3/ngày

Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh An Giang đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu việc thực hiện mô hình Ứng dụng công nghệ oxy hóa sâu xử lý nước thải y tế công suất 5m3/ngày do Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh An Giang thực hiện và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang là đơn vị tư vấn. Mô hình được thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí từ nguồn sự nghiệp KH&CN của Sở.

Mô hình được thực hiện với mục tiêu là lắp đặt  hệ thống xử lý nước thải từ các hoạt động của Trung tâm đạt tiêu chuẩn xả thải ra cống thoát công cộng công suất: 5m3/ngày; Chất lượng nước thải sau khi xử lý có các chỉ tiêu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế QCVN 28:2010/BTNMT với giá trị tại cột B (nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục cấp nước sinh hoạt) gồm cho các chỉ tiêu: pH, BOD5, COD, TSS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Phosphat, Dầu mỡ động thực vật, tổng coliforms, Vibrio cholerae, Shigella, Salmonella đều đạt giá trị cho phép của Quy chuẩn.

Mô hình được đánh giá mang lại hiệu quả xã hội, môi trường cao: hiệu quả xử lý đạt thông số quy chuẩn QCVN 28:2010, giảm ô nhiễm nguồn nước thải trước khi thải vào cống thoát chung của khu vực TP Long Xuyên, chi phí xây dựng không cao, thiết bị mua trong nước, dễ dàng thay thế, vận hành, bảo trì đơn giản, công nghệ xử lý phù hợp cho những nơi rất ít diện tích, đặc biệt là những khu vực tiếp giáp nhà dân, khu trung tâm thị xã, thị trấn…
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 8/2012)

Các tin khác: