SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng công nghệ GPS thiết kế thiết bị giám sát độ dịch chuyển của phao báo hiệu trên biển

Đề tài do PGS.TS. Lê Hữu Sơn (ĐH Giao thông vận tải TP.HCM), NCS. Phạm Tuấn Anh (Tcty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam) thực hiện nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS và các thuật toán có liên quan để thiết kế và chế tạo thiết bị kiểm soát phao báo hiệu trên biển.
Trong quá trình thử nghiệm vừa qua tại một số phao tại khu vực lân cận Vũng Tàu cho thấy, độ dịch chuyển của phao do thiết bị gửi về và độ dịch chuyển của phao đo được bằng phương pháp thủ công cho kết quả sai lệch ở mức <5m, và với vai trò của các phao vị trí này, độ sai lệch trên nằm trong giới hạn cho phép. Hiện thiết bị đang được tiếp tục nghiên cứu để giảm bớt độ sai lệch, tăng thêm độ chính xác cho việc tính toán độ di chuyển của phao.
LV (nguồn: TC Giao thông vận tải, 8/2011)

Các tin khác: