SpStinet - vwpChiTiet

 

Ức chế ăn mòn hợp kim đồng của amit mạch vòng trên cở sở axit béo tổng hợp C8 ÷C18 từ N – Parafin dầu mỏ Việt Nam và ứng dụng

Đề tài do nhóm tác giả Đinh Văn Kha, Nguyễn Thế Nghiêm, Trần Sơn Hải (Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự) cùng Ngô Thị Thuận (Đại học KHTN- Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hiện với mục đích nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn hợp kim đồng của amit mạch vòng trên cở sở axit béo tổng hợp C8 ÷C18 từ N – parafin dầu mỏ Việt Nam.

Nhóm tác giả tiến hành khảo sát khả năng ức chế ăn mòn đồng trong dung dịch muối Nacl 3% của 4 dẫn xuất amit (10A, 12A, 11B và 14 B) của Axit béo tổng hợp từ parafin dầu mỏ Việt Nam.
Bằng phương pháp điện hóa: đo điện thế ăn mòn Ecor; đo dòng ăn mòn icor; đo tổng trở điện hóa xác định điện trở chuyển điện tích Rct; điện dung Cdl và đo phân cực step xác định hiệu ứng của phân cực, đề tài đã xác định hiệu quả ức chế ăn mòn đồng.
Kết quả cho thấy, cả 4 mẫu dẫn xuất Amit đều có khả năng ức chế ăn mòn đồng. Cụ thể mức độ ăn mòn như sau: 10A>12A>14B>11B, trong đó mẫu 10A có hiệu quả đạt cao nhất đến 90%. Cả 2 dẫn xuất 10A và 12A đều hấp thụ lên bề mặt điện cực đồng, tạo barie và cạnh tranh hạn chế tác động của ion xâm thực cl-, làm tăng điện thế ăn mòn Ecor, điện trở điện tích Rct và nhất là giảm mạnh dòng ăn mòn đồng trong dung dịch muối.

BH (Theo Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, số 12/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả