SpStinet - vwpChiTiet

 

Tỷ lệ, phân típ mô bệnh học và phân độ nguy cơ u mô đệm ống tiêu hoá (GIST) trong Sacôm ống tiêu hoá

Đề tài do các tác giả Nguyễn Văn Mão (ĐH Y Huế), Nguyễn Phúc Cương, Phạm Kim Bình (bệnh viện Việt Đức Hà Nội), Trần Văn Hợp (ĐH Y Hà Nội), Nguyễn Phi Hùng (bệnh viện K Hà Nội) thực hiện nhằm nghiên cứu tỷ lệ và đặc điểm mô bệnh học của u mô đệm ống tiêu hoá (GIST); phân mức độ nguy cơ của GIST theo phân loại của học viện sức khoẻ Mỹ (NIH) 2001.

Nghiên cứu tiến hành với 44 trường hợp được chẩn đoán mô bệnh học sau mổ là sacôm ống tiêu hoá bao gồm sacôm cơ trơn, u tế bào bao Schwann ác tính và các sacôm khác tại khoa giải phẫu bệnh, bệnh viện Việt Đức Hà Nội từ tháng 10/2004-3/2007.
Kết quả cho thấy, tỷ lệ GIST chiếm 72,73% (32/44) các sacôm ống tiêu hoá. Típ mô bệnh học GIST gồm típ tế bào hình thoi chiếm 84,38%, dạng biểu mô 6,25%, các loại khác gặp hình nhẫn 3,12% (1 trường hợp), đa hình thái 6,25% (2 trường hợp). Phân độ nguy cơ theo NIH 2001: GIST nguy cơ cao chiếm ưu thế 87,5%, nguy cơ trung gian chiếm 9,4%, nguy cơ thấp 3,1%, không có trường hợp nào GIST được xếp vào nhóm nguy cơ rất thấp.
LV (nguồn: TC Y học thực hành số 3/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả