SpStinet - vwpChiTiet

 

Tỷ lệ và đặc điểm tổn thương thận ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị tại bệnh viện Nguyễn Trãi TPHCM

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Thanh Nga (Bệnh viện Nguyễn Trãi TP.HCM), Hoàng Trung Vinh (Học viện Quân y) thực hiện nhằm khảo sát tỷ lệ và đặc điểm tổn thương thận ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2; tìm hiểu mối liên quan giữa tổn thương thận với thời gian mắc bệnh, huyết áp, HbA1c, lipid và homocystein máu.

Nghiên cứu tiến hành với 108 bệnh nhân đái tháo đường týp 2 được chẩn đoán điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Trãi từ 3-9/2008.
Kết quả, về tỷ lệ và đặc điểm tổn thương thận: tỷ lệ tổn thương thận nói chung 74,1%; MAU – sự xuất hiện micoalbumin niệu (+): 20,4%, protein niệu (+): 53,7%, suy thận đái tháo đường týp 2: mạn tính 22,8%.  25 bệnh nhân suy thận mạn tính được phân chia ở các giai đoạn với tỷ lệ khác nhau. Về mối liên quan giữa tổn thương thận với một số chỉ số, tỷ lệ bệnh nhân tổn thương thận có liên quan với thời gian phát hiện bệnh, biểu hiện tăng huyết áp, mức độ kiểm soát glucose máu dựa vào nồng độ HbA1c; tổn thương thận không có liên quan với rối loạn lipid; tổn thương thận có liên quan với nồng độ homocystein. Mocroalbumin niệu tương quan thuận mức độ chặt, có ý nghĩa với homocystein.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 2-2009)

Các tin khác: