SpStinet - vwpChiTiet

 

Tỷ lệ thành công của bơm tinh trùng vào buồng tử cung trong điều trị vô sinh do thiểu năng tinh trùng và một số yếu tố ảnh hưởng

Đề tài do các tác giả Lê Minh Châu và Nguyễn Đức Vy (Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương) thực hiện nhằm xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ có thai ở những cặp vô sinh do thiểu năng tinh trùng được điều trị bằng bơm tinh trùng vào buồng tử cung (Intra Uterine Insemination - IUI).

Thụ tinh nhân tạo bằng bơm tinh trùng vào buồng tử cung là phương pháp điều rị vô sinh đầu tay và được áp dụng phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay. Số lượng và chất lượng tinh trùng là yếu tố ảnh hưởng đến kết quả rõ ràng nhất bên cạnh các yếu tố như tuổi, nguyên nhân vô sinh, số nang trưởng thành… Vì vậy, việc xác định rõ các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị ở những trường hợp vô sinh do thiểu năng tinh trùng giúp có quyết định điều trị cụ thể cho từng trường hợp.
Nghiên cứu tiến hành với 150 cặp bệnh nhân vô sinh được chẩn đoán nguyên nhân do thiểu năng tinh trùng và được chỉ định điều trị bằng phương pháp IUI trong thời gian từ 2003 – 2006.
Kết quả cho thấy, tuổi trung bình vợ là 32,4 ± 5,3, tuổi trung bình chồng 35,3 ± 6,2, thời gian vô sinh trung bình 6,5 ± 3,7 năm; tỷ lệ có thai/tổng số bệnh nhân là 26,7% (40/150); tỷ lệ có thai/tổng số lần IUI là 5,5% (40/731). Một số yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến kết quả điều trị là thời gian vô sinh, số lượng noãn trưởng thành (kích thước noãn ≥ 16mm), độ dày niêm mạc tử cung tại thời điểm tiêm hCG và số chu kỳ điều trị IUI.
LV (nguồn: Tạp Chí Y học thực hành, số 12/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả