SpStinet - vwpChiTiet

 

Tỷ lệ mắc tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan tại xã Việt Hòa, thành phố Hải Dương

Đề tài do tác giả Bùi Đức Long (bệnh viện tỉnh Hải Dương) thực hiện nhằm nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp ở người trưởng thành tại xã Việt Hòa, thành phố Hải Dương; nghiên cứu những yếu tố nguy cơ có liên quan của bệnh tăng huyết áp tại khu vực này.

Nghiên cứu tiến hành với 1212 người lớn tại xã Việt Hòa, thành phố Hải Dương.

Kết quả cho thấy, tuổi trung bình của nam là 45,7, nữ là 49,8. Tỷ lệ mắc tăng huyết áp chung là 18,2%. Nam bị tăng huyết áp là 17,1%, nữ là 19,2% (tuy nhiên khác biệt không có ý nghĩa thống kê, với p>0,05). Tăng huyết áp độ I là 3,6%, độ II là 14,6%, tiền tăng huyết áp là 51,7%. Chỉ có 30,1% tổng số người được nghiên cứu có trị số huyết áp bình thường. Tỷ lệ mắc tăng huyết áp tăng dần theo tuổi, trong đó độ tuổi > 60 chiếm 64,3%. Về các yếu tố nguy cơ tăng huyết áp, béo phì có nguy cơ tăng huyết áp cao gấp 2,7 lần (p<0,05); tỷ lệ vòng bụng/vòng mông >0,85 có nguy cơ tăng huyết áp gấp 1,8 lần (p<0,05); uống rượu có nguy cơ tăng huyết áp cao gấp 1,4 lần (p<0,05); ăn mặn có nguy cơ tăng huyết áp cao gấp 2,5 lần (p<0,05). Một số thói quen như hút thuốc và mắc stress có nguy cơ tăng huyết áp, tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Các yếu tố về tiền sử gia đình có người bị tăng huyết áp, rối loạn lipid máu là những yếu tố nguy cơ tăng huyết áp. Có 39,4% số người biết mình bị tăng huyết áp và chỉ có 43,5% được điều trị đầy đủ.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 4/2008)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả