SpStinet - vwpChiTiet

 

Tương đương sinh học viên nén kali clorid phóng thích kéo dài

Đề tài do các tác giả Lê Thị Thu Vân, Hoàng Minh Châu, Lê Quan Nghiệm, Lê Hậu (ĐH Y dược TP.HCM) thực hiện nhằm đánh giá tương đương sinh học của viên nén Kali clorid 600 mg phóng thích kéo dài so với viên Kaleorid LP 600 mg bằng cách so sánh lượng ion kali bài tiết qua nước tiểu.

Nghiên cứu tiến hành với viên nén bao phim phóng thích kéo dài chứa 60 mg kali clorid (thuốc thử) và thuốc đối chiếu là viên nén Kaleorid LP 600; các phương pháp so sánh tốc độ phóng thích in vitro, xác định tương đương sinh học, xác định hàm lượng ion kali…
Theo đó, tương đương sinh học của viên nén Kali clorid 60 mg phóng thích kéo dài đã được xác định với thuốc đối chiếu là Kaleorid LP 600 mg. Lượng ion kali bài tiết tích lũy 24 giờ sau khi uống thuốc thử và thuốc đối chiếu lần lượt là 43,52 ± 10,19 mEq và 44,34 ± 11,81 mEq, tương ứng với tỷ lệ phục hồi là 54,40% và 55,43% so với liều đã uống; 48 giờ lần lượt là 55,42 ± 16,79 mEq và 55,45 ± 18,48 mEq, tương ứng với tỷ lệ phục hồi là 69,27% và 69,31%. Trên cơ sở kết quả của nghiên cứu cho thấy, viên nén Kali clorid 600 mg phóng thích kéo dài có thể dùng thay thế cho thuốc ngoại nhập là viên Kaleorid 600 mg. Nghiên cứu cũng chứng tỏ thuốc thử nghiệm có độ an toàn cao, mặc dù người tình nguyện uống thuốc đã dùng liều lớn hơn 10 lần liều điều trị thông thường nhưng vẫn không có tác dụng phụ nào được ghi nhận. Các triệu chứng tổn thương đường tiêu hóa không xảy ra vì các thử nghiệm tìm máu trong phân đều âm tính.
LV (nguồn: TC Dược học số 385, 5/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả