SpStinet - vwpChiTiet

 

Bộ trưởng Nguyễn Quân gặp gỡ đại biểu KH&CN dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Quân thay mặt cho Bộ KH&CN, đơn vị được phân công chủ trì đoàn đại biểu của ngành KH&CN gửi lời cảm ơn tới các đại biểu mặc dù rất bận rộn công việc đã giành thời gian tham dự. 15 đại biểu tham dự lần này là những đại diện tiêu biểu trong số hàng trăm nhà khoa học đã được giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về KH&CN.

Đặc biệt, lần này đại biểu của ngành KH&CN rất đa dạng về thành phần, đại diện cho những thành tựu KH&CN rất quan trọng của đất nước trong tất cả các lĩnh vực KH&CN như: Nông nghiệp, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ cơ khí tự động hóa, công nghệ vật liệu.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước lần này, PGS.TS. Nguyễn Nhị Điền - Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt vinh dự được báo cáo về điển hình lĩnh vực khoa học công nghệ. Báo cáo sẽ khái quát thành công và thành tựu quan trọng của hoạt động KH&CN Việt Nam, sau đó là báo cáo thành tích tập thể của tập thể cán bộ của Viện trong đó có vai trò của của PGS.TS. Nguyễn Nhị Điền. TS. Nguyễn Bá Hải, giảng viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh cũng có báo cáo điển hình trong lĩnh vực này.

Tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng cũng chia sẻ thông tin với các đại diện về hoạt động KH&CN trong những năm vừa qua toàn ngành KH&CN đã triển khai thực hiện đó là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế được cụ thể hóa bằng Luật KH&CN năm 2013 có tác dụng rất lớn với 3 trụ cột là đổi mới phương thức đầu tư, cơ chế tài chính và đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN, bước đầu đã đem lại sức sáng tạo, sức sống mới cho KH&CN Việt Nam.
 
Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà khoa học tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Được biết, năm 2015, Việt Nam tăng 19 bậc trong báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2015 (GII) về trình độ phát triển KH&CN và những thách thức trong đổi mới sáng tạo. Năm 2015 cũng đánh dấu dự kiện quan trọng đó là Việt Nam vừa đạt thỏa thuận đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) ngày 05/10/2015. Đây là sự kiện lớn nhất đối với Việt Nam trong vòng 20 năm trở lại đây.
Nguồn: khoahocphattrien.vn

Các tin khác: