SpStinet - vwpChiTiet

 

Từ 1/7: Tổng điều tra tiềm lực khoa học - công nghệ

TS Tạ Bá Hưng, Cục trưởng Cục Thông tin KH-CN Quốc gia đã cho biết thông tin trên tại Hội nghị quán triệt triển khai điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2012 do Bộ KH-CN tổ chức ngày 7/6 tại Hà Nội.
 
Sẽ áp dụng phương pháp mới trong điều tra KH-CN.

Đối tượng điều tra là toàn bộ các tổ chức có hoạt động nghiên cứu và phát triển, bao gồm khoảng 800 viện, trung tâm nghiên cứu; gần 400 trường đại học, cao đẳng, học viện… Cuộc điều tra tập trung vào số đề tài/dự án nghiên cứu, số sáng chế được cấp bằng bảo hộ, số giải thưởng KH-CN được trao tặng, chi cho đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, giá trị mua/ bán công nghệ, giá trị mua/bán quyền sử dụng sáng chế… Thời điểm bắt đầu điều tra là ngày 1.7.2012.
Theo TS Lê Xuân Định, Phó cục trưởng Cục Thông tin KH-CN Quốc gia, hiện nay công tác thống kê KH-CN ở Việt Nam hầu như chưa có. Hiện nay, các báo cáo cung cấp thông tin thống kê còn thiếu toàn diện, mới ở mức điền bảng biểu số liệu thống kê mà chưa có phần phân tích. Số liệu thống kê trong một số báo cáo chưa chính xác, số liệu thống kê trong các bảng biểu thường không thống nhất với nhau.
Trước đó, ngày 5/6, Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Quân đã ký quyết định tiến hành điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2012 và giao Cục thông tin KH-CN Quốc gia chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2012.
Nguồn: Báo Đất Việt

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả