SpStinet - vwpChiTiet

 

Bộ trưởng Nguyễn Quân đối thoại trực tuyến

Thứ bảy tuần này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân sẽ đối thoại trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
 

Cuộc đối thoại sẽ giải đáp quan tâm của người dân đối với các vấn đề như xác định nguyên nhân và sự cố đập Thủy điện Sông Tranh 2, nguy cơ động đất, sóng thần ở Việt Nam và các kịch bản ứng phó; vấn đề quản lý chất lượng mũ bảo hiểm, cây trồng biến đổi gene.
Nội dung của cuộc đối thoại còn cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Khoa học và Công nghệ về các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ như các nội dung quan trọng trong Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020, việc thực hiện tái cơ cấu, đổi mới mô hình quản lý khoa học và công nghệ, các vấn đề về phát triển điện hạt nhân.
Buổi đối thoại là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tăng cường giao lưu trực tuyến, đối thoại trực tuyến với dân, góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật.
Nguồn: VnExpress

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả