SpStinet - vwpChiTiet

 

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia tổng kết hoạt động năm 2009

Ngày 12/01/2010, Trung tâm Thông tin khoa học và Công nghệ (KH&CN) quốc gia (Cục thông tin KH&CN quốc gia) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Văn Lạng đã tới tham dự và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Tạ Bá Hưng – Giám đốc Trung tâm đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2009 và dự kiến phương hướng hoạt động năm 2010. Trong đó, nêu rõ những thành tựu đã đạt được như: Hoạt động thúc đẩy hình thành và phát triển trường công nghệ, tổ chức thành công “Hội chợ triển lãm công nghệ thiết bị phân tích thí nghiệm, chẩn đoán, dịch vụ và công nghệ sinh học Việt Nam 2009”; tổ chức hội thảo, tập huấn khai thác thông tin cho các doanh nghiệp; tham gia tổ chức thành công “Techmart Vietnam ASEAN +3”… Nhiều hoạt động phát triển và thúc đẩy khai thác các nguồn tin KH&CN trong nước phát triển mạnh. Trung tâm đã trang bị và đưa vào khai thác thiết bị số hoá Kirtas hiện đại, duy trì và phát triển Liên hiệp thư viện Việt Nam, tiếp nhận việc quản trị Mạng Tạp chí Việt Nam trực tuyến (VJOL) .v.v

Nhằm phục vụ tích cực cho nghiên cứu và đào tạo, Trung tâm đã triển khai mạng Nghiên cứu và Đào tạo (VinaREN), tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc mạng VinaREN, triển khai hoạt động ứng dụng tại các đơn vị thành viên, hoàn thành các hạng mục cuối và kết thúc dự án VinaREN nhằm đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Các ấn phẩm tổng quan phân tích và sưu tập chuyên đề được biên soạn kịp thời, phục vụ việc xây dựng các chương trình, đề án của Bộ; xuất bản sách xanh “Khoa học và công nghệ thế giới: Xu thế R&D và chuyển giao công nghệ quốc tế”; cập nhật thường xuyên thông tin trong nước và quốc tế trên mạng VISTA; xây dựng các văn bản pháp lý về thống kê KH&CN như: bảng phân loại thống kê, hệ thống chỉ tiêu thống kê KH&CN, danh mục chương trình điều tra thống kê, chuẩn bị ban hành chế độ Báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN,…

Trong năm 2010, Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức triển khai chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về thông tin, thư viện và thống kê KH&CN; cập nhật và đẩy mạnh khai thác các nguồn tin trọng yếu trong nước và thế giới,… phát triển dịch vụ phân tích thông tin có giá trị gia tăng cao, triển khai công tác thống kê KH&CN; đẩy mạnh dịch vụ giao dịch thông tin công nghệ; phát triển các dịch vụ và ứng dụng mạng VinaREN, tổ chức Hội nghị “Mạng tiên tiến Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 30”  tại Hà Nội…

Phát biểu tại buổi Lễ tổng kết, Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Trung tâm thông tin KH&CN quốc gia đã đạt được trong năm 2009. Thứ trưởng cũng yêu cầu trong năm 2010, Trung tâm cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và cố gắng hơn nữa để thực hiện tốt ba nhiệm vụ quan trọng là thông tin, thư viện và thống kê KH&CN, phấn đấu trở thành Trung tâm cập nhật và đưa vào khai thác một nguồn tin KH&CN lớn nhất Việt Nam.
QT (theo Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả