SpStinet - vwpChiTiet

 

Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP.HCM, phát triển nguồn lực thông tin KH&CN

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM (Cesti) vừa tổ chức lễ tổng kết năm 2007 và phương hướng hoạt động năm 2008.

Điểm qua tình hình hoạt động năm 2007, Cesti đã thực hiện tốt vai trò đầu mối tổ chức các hoạt động KH&CN với nhiều hình thức hoạt động phong phú và đa dạng như: tổ chức triển khai công tác hỗ trợ khai thác trực tuyến các cơ sở dữ liệu thông tin KHCN online của nước ngoài như (CSDL Wilson, Ebscohost, cổng thông tin Engineering Village 2); tham gia tổ chức các kỳ chợ công nghệ & thiết bị (CN&TB) như (Sofmart 2007, Techmart Đồng Nai, Techmart Bình Dương, Techmart Việt Nam, Techmart Lâm Đồng, Techmart Thái Nguyên), đã giới thiệu chào bán hơn 1200 CN&TB với 21 hợp đồng được ký kết, tổng trị giá là 56,4 tỉ đồng.
Trong năm, Cesti đã nâng tổng số biểu ghi tài liệu đưa vào phục vụ trên mạng và tại thư viện của trung tâm lên 69.733 biểu ghi; xử lý đưa vào phục vụ mới trên Cestiweb 4 CSDL với 649.707 biểu ghi tài liệu; phối hợp cùng Phòng quản lý khoa học của Sở KH&CN hoàn tất giai đoạn 1 đề tài số hóa các kết quả nghiên cứu của TP.
Về hoạt động phục vụ, cung cấp thông tin KH&CN, Cesti cũng đã chủ động tạo mối liên kết và ký hợp đồng chia sẻ nguồn thông tin với 7 trường đại học trong và ngoài TP.
Về phát triển hạ tầng, đáng kể nhất là thực mua ban quan ao giay dep hiện nhiệm vụ triển khai mạng thông tin Á-Âu, phục vụ nghiên cứu và đào tạo tại TP.HCM (hiện đã kết nối được 8 đơn vị thành viên).
Theo phương hướng hoạt động năm 2008 của Cesti, trọng tâm sẽ là phát triển nguồn lực thông tin KH&CN, cụ thể là bổ sung, cập nhật các CSDL kết quả nghiên cứu của quốc gia và TP.HCM, các CSDL quốc tế quan trọng khác như Ebscohost.
Ngoài ra, trong tổ chức hoạt động phục vụ thông tin KH&CN, chú trọng phục vụ khai thác thông tin trên mạng thông tin KH&CN như dịch vụ cung cấp thông tin online; xây dựng website chuyên ngành về hội nghị hội thảo- triển lãm; ;; xây dựng website Techmart daily…Mục tiêu hướng đến là gia tăng số lượng thành viên và lượng kết nối giao dịch; hỗ trợ tích cực hơn đến các doanh nghiệp.

Bích Hằng