SpStinet - vwpChiTiet

 

Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo Thiết kế vi mạch chuyển giao phần mềm thiết kế vi mạch cho các trường đại học phía Nam

Ngày 20/4/2012, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế vi mạch (ICDREC), Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Lễ ký kết hợp tác “Triển khai thực hiện dự án RFID, tài trợ và huấn luyện phần mềm thiết kế vi mạch” cho 5 trường đại học, học viện.
  
 
Ký kết hợp tác phát triển ngành công nghiệp vi mạch

Theo đó, Trung tâm ICDREC phối hợp với Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn tài trợ và huấn luyện phần mềm thiết kế vi mạch cũng như triển khai hợp tác thực hiện dự án thiết kế vi mạch với các trường đại học, học viện ở khu vực phía Nam, bao gồm: trường Đại học Bách Khoa, trường Đại học Khoa học tự nhiên, trường Đại học Quốc tế, trường Đại học Công nghệ thông tin- Đại học Quốc gia TP.HCM, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở TP.HCM. Tới đây, hoạt động này sẽ được triển khai tại một số trường ở Hà Nội.
Trung tâm ICDREC đã ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học về lĩnh vực vi mạch với các trường đại học, học viện nói trên. Đây là các hợp đồng nghiên cứu khoa học mà trung tâm ICDREC đặt hàng với các trường, viện này nhằm thúc đẩy việc xây dựng, phát triển các trung tâm thiết kế vi mạch tại các trường, viện cũng như đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực thiết kế vi mạch tại khu vực phía Nam, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Được biết, đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án khoa học và công nghệ “Thiết kế và chế tạo chip, thẻ, đầu đọc RFID và xây dựng hệ thống ứng dụng” do Trung tâm ICDREC và Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn cùng phối hợp thực hiện, được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt đầu tư và uỷ quyền cho Đại học Quốc gia TP.HCM là đơn vị chủ quản dự án.
Hoạt động này cũng là một trong chuỗi hoạt động chính nhằm thúc đẩy và phát triển ngành công nghiệp vi mạch tại TP.HCM theo chủ trương của UBND TP.HCM.
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả