SpStinet - vwpChiTiet

 

Trung Quốc phóng vệ tinh định vị toàn cầu thứ 5

Sáng 1/8, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh thứ 5 thuộc mạng dẫn đường và định vị vệ tinh của nước này lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3I tại trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương.

Vệ tinh trên sẽ cùng với 4 vệ tinh khác đã được phóng lên quỹ đạo trước đó tạo thành một mạng dẫn đường và định vị vệ tinh mang tên "COMPASS".
Mạng này dự kiến sẽ gồm 35 vệ tinh, là một phần quan trọng trong hệ thống cơ sở vũ trụ của Trung Quốc nhằm cung cấp các dịch vụ dẫn đường và định vị trong lĩnh vực giao thông, khí tượng học, kiểm soát cháy rừng, dự báo thảm họa, thông tin viễn thông và an ninh công cộng.
Trung Quốc bắt đầu xây dựng hệ thống định vị vệ tinh từ năm 2000 nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào hệ thống GPS của Mỹ.
Hệ thống này sẽ cung cấp các dịch vụ dẫn đường, xác định thời gian và các tin nhắn ngắn trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương trước năm 2012 và có khả năng mở rộng diện cung cấp các dịch vụ trên ra toàn cầu vào năm 2020.

QA (Vietnam+)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả