SpStinet - vwpChiTiet

 

Trồng dưa lê theo hướng công nghệ cao

Giống dưa lê vỏ vàng Kim Anh và giống dưa lê vỏ vân lưới Alien là hai giống có năng suất cao, chất lượng khá tốt và cho hiệu quả kinh tế cao nhất, đây là kết quả đề tài “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng dưa lê theo hướng công nghệ cao” do ThS. Hoàng Anh Tuấn, Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM thực hiện, đã được Sở KH&CN TP.HCM nghiệm thu.

Theo kết quả này, công thức dinh dưỡng với tỷ lệ N:P:K là 200:60:280 thích hợp nhất đối với 2 giống dưa lê Kim Anh và Alien trồng trong nhà màng trên giá thể 100% mụn dừa, với mật độ 2.778 cây/1.000 m2. Quy trình trồng thử nghiệm hai giống dưa lê Kim Anh và Alien trong nhà màng 600 m2 thực hiện tại Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp của khu nông nghiệp công nghệ cao.

Nhóm nghiên cứu đã xuất bản 100 bản sổ tay quy trình trồng thử nghiệm hai giống dưa lê Kim Anh và Alien trong nhà màng (lưu hành nội bộ) và tập huấn chuyển giao cho 50 người tham gia.
Nguồn: Khoa học Phổ thông

Các tin khác: