SpStinet - vwpChiTiet

 

Triển vọng thu hoạch nước mưa tại TP.HCM

Đề tài do các tác giả Hoàng Khánh Hòa (Viện Kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường), Nguyễn Thúy Lan Chi (ĐH Tôn Đức Thắng) thực hiện.
Theo đó, tài nguyên nước ngọt của thành phố chịu áp lực lớn do đô thị hóa và công nghiệp hóa. Việc đảm bảo nước sạch cho tất cả các khu vực của TP.HCM là rất khó khăn và tốn kém, đặc biệt là đối với những nơi thiếu các nguồn nước sạch tại chỗ như Cần Giờ, Bình Chánh, Nhà Bè. Nhu cầu sử dụng nước tại thành phố đang ngày một gia tăng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nên áp lực về cấp nước là rất lớn. Tập quán sử dụng nước mưa vẫn còn phổ biến trong cộng đồng người dân thành phố. Hệ thống thu hứng nước mưa đơn giản, các vật liệu được sử dụng rẻ tiền và có sẵn tại địa phương. Tuy nhiên hiện nay một số bộ phận dân cư đang có xu hướng ít quan tâm đến nguồn nước này và có biểu hiện trông chờ vào nguồn nước cấp của thành phố. Tiềm năng thu hứng nước mưa cho mục đích sinh hoạt là rất khả quan. Nếu hệ thống thu nước mưa thiết kế tốt thì có thể giải quyết được đáng kể nhu cầu nước ngọt, đặc biệt là trong các tháng mùa mưa ở nhiều khu vực của thành phố. Việc sử dụng nước mưa tại chỗ đem lại nhiều lợi ích to lớn bao gồm cả khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường, góp phần bảo vệ tiết kiệm tài nguyên nước cho TP.HCM. Hệ thống thu trữ nước mưa đơn giản, rẻ tiền, dễ lắp đặt và sử dụng nên có thể áp dụng rộng khắp trong cộng đồng dân cư. Việc phát triển giải pháp này có nhiều thuận lợi do người dân đã có tập quán và kinh nghiệm lâu năm. Đề nghị thành phố nên có chủ trương về khai thác nước mưa, tuyên truyền vận động mọi người tham gia tận dụng nước mưa, sử dụng tiết kiệm nước. Cần xây dựng cơ chế hỗ trợ cho các hộ dân nghèo dụng cụ thu gom và trữ nước mưa. Ngoài mạng lưới thu trữ nước mưa quy mô gia đình, trong quy hoạch cấp nước lâu dài cho thành phố cần quan tâm nghiên cứu phương án khai thác nước mưa ở quy mô lớn.
LV (nguồn: Kỷ yếu HTKH ĐH Tôn Đức Thắng, 5/2012)

Các tin khác: