SpStinet - vwpChiTiet

 

Bộ trưởng Hoàng Văn Phong tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế Tri thức Hàn Quốc

Ngày 25/02/2011, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn cán bộ Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Kinh tế Tri thức Choi Joong Kyung dẫn đầu.
 

Tại buổi làm việc, ông Choi Joong Kyung cho biết, ông mới nhậm chức được hơn 1 tháng và Việt Nam là nước đầu tiên ông chọn để công du với mục đích thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và bàn các phương án hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp. Ông Choi Joong Kyung cùng các thành viên trong đoàn đã giới thiệu khái quát về năng lực công nghệ, thiết bị, kinh nghiệm vận hành, xây dựng các nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc và đề xuất một số hướng hợp tác với Việt Nam.
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong đã cảm ơn sự nhiệt tình của đoàn và đánh giá cao mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Bộ trưởng cũng giới thiệu khái quát về lộ trình xây dựng các nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam và vai trò của Bộ Khoa học và Công nghệ trong lộ trình này, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các đề xuất của phía bạn. Bộ trưởng mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ ngày càng bền chặt, không chỉ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử mà ở nhiều lĩnh vực khác. Bộ trưởng đề xuất hai bên sẽ sắp xếp những cuộc gặp cấp thứ trưởng để bàn bạc kỹ hơn các vấn đề có thể hợp tác.
 
TN (Nguồn: Tạp chí Hoạt động khoa học)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả