SpStinet - vwpChiTiet

 

Triển lãm Quốc tế Kỷ nguyên công nghệ số - VCW 2013, DEMO ASEAN 2013

Vào lúc 9h ngày 30/8, ti Trung tâm Hi ngh - Riverside Palace, 360D Bến Vân Đn, Qun 4, TP. H Chí Minh, Tp đoàn d liu quc tế IDG ASEAN kết hp cùng Hi Truyn Thông S Vit Nam, Hi Internet Vit Nam, Hi Tin hc Tp. H Chí Minh, và CLB CEO&CIO t chc khai mc Trin lãm Quc tế K nguyên công ngh s - VCW 2013 (Vietnam Consumer Digital World Expo 2013); đc bit, IDG ASEAN ln đu tiên s gii thiu tại Vit Nam s kin đã hot đng trên thế gii 22 năm qua là DEMO ASEAN nhân dịp này.

Theo thông báo ca ban t chc, ch đ chính ca trin lãm VCW ln th 18 này là gii thiu h thng ng dng mi trên nn tng di đng và xu hướng phát trin ca các ng dng di đng trên thế gii. Theo thng kê sơ b ca  Ericsson ConsumerLab, trên 20% dân s Vit Nam s dng smartphone và 5% s dng máy tính bng trong năm 2012, vì thế th trường phn mm ng dng cho thiết b di đng rt rng m và nhiu cơ hi cho các lp trình viên, các công ty sn xut phn mm. Tuy nhiên, đim yếu ca hu hết các lp trình viên và các công ty sn xut phn mm ca Vit Nam là chưa cp nht mt cách nhanh nht tình hình và xu hướng phát trin ng dng di đng trên thế gii vì thế trin lãm VCW ln th 18 ca IDG ASEAN mong mun cung cp nhng thông tin cp nht, xu hướng và c nhng bài hc v phát trin ng dng di đng đ các lp trình viên, các công ty này có th xác đnh cho mình con đường phát trin riêng, đc đáo và đi đến thành công, góp phn vào s phát trin ca nn công ngh Vit Nam.

Đc bit, song song vi trin lãm VCW 2013, Tp đoàn d liu quc tế IDG ASEAN s gii thiu s kin đã hot đng trên thế gii 22 năm qua, ln đu tiên được đưa v Vit Nam, DEMO ASEAN. Ti DEMO ASEAN, các công ty khi nghip da trên nn tng công ngh s gii thiu nhng sn phm, dch v, ng dng mi nhm phc v nhu cu người tiêu dùng, doanh nghip, t chc nhà nước… Din đàn DEMO xut hin ln đu tiên vào năm 1991 và dn dn tr thành s kin thường niên ca tp đoàn IDG, có mt ti nhiu nước châu Mĩ, châu Âu, châu Á và đã đt được rt nhiu thành công, tr thành s kin uy tín hàng đu thế gii.  Có hơn 50 công ty khi nghip trong 5 năm qua đã nhn được vn đu tư, 20.000 ng dng công ngh thông qua DEMO đ tr thành nhng nhng ng dng được c thế gii ưa chung, đem v nhng khon li nhun khng l cho c công ty phát trin sn phm ln nhà đu tư. Mt vài ví d được nhiu người biết đến nht chính là ng dng chnh sa và qun lý hình nh Picasa và ng dng dch v Grand Central (Google đã mua li và nâng cp thành ng dng Google Voice). Theo mt thng kê sơ b, ước tính gn 25% tng s các sn phm gii thiu trong s kin DEMO đã được các nhà đu tư mua li hoc đu tư nâng cp thành các sn phm mang li li nhun khng l.

Hi tho DEMO ASEAN ln đu tiên này là nơi quy t nhng nhng qu đu tư trong nước và quc tế đang tìm kiếm cơ hi đu tư vào th trường công ngh phn mm, ng dng ca Vit Nam như IDG Ventures, DFJ VinaCapital, Right Ventures, Sequoia Ventures, Unitus impact... Ngoài ra, còn có s tham gia ca các chuyên gia tư vn sn phm trong và ngoài nước có uy tín và kinh nghim tham gia góp ý, nhn đnh v sn phm. Trong hi tho, s có hơn 20 nhóm công ty khi nghip đến t khu vc tiu vùng sông Mê Kông và các nước ASEAN như Vit Nam, Campuchia, Thái Lan, Singapore… thuyết trình v sn phm ca mình. DEMO ASEAN là mt cuc đua tranh trí tu nhm vươn lên chiếm lĩnh v trí hàng đu trong th trường công ngh thông tin Vit Nam cũng như tìm kiếm cơ hi tr thành 1 trong Top 5 nhóm thng cuc đến tham d Demo Fall ti Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ vào tháng 10 ti. D kiến, s có khong gn 1.000 khách mi tham d chương trình trin lãm và hi tho DEMO ln này.

Mt trong nhng hot đng đc đáo, mi l trong trin lãm VCW ln này là bui công b và trao gii Hoa khôi công ngh năm 2013 do trang web www.muahangtructuyen.com tài tr chính; bên cạnh đó là cuc thi sáng tác nh Sc màu ca tôi vi hai mng ch đ chính là nh đi thường và nh đng hành cùng VCW. Ngoài ra, ban t chc còn có hơn 300 phn quà thú v dành cho khách tham quan ngoài những phần quà của mt s công ty tham gia trin lãm VCW.

 Vi đa đim t chc mi rng trên 4.000m2, trin lãm VCW ln 18 năm 2013 tp trung gn 200 gian hàng ca hơn 100 công ty, doanh nghip trong và ngoài nước, vi gn 10 nhóm sn phm như Phn cng và thiết b văn phòng; Thiết b âm thanh k thut s; Thiết b hình nh k thut s cho đến Sn phm phn mm và ng dng v.v.

VCW 2013 d kiến s thu hút hơn 150.000 lượt khách tham gia, gm lãnh đo S, Ban, Ngành, Thành ph ph trách công ngh thông tin; các công ty xây dng, phát trin ng dng trên nn tng di đng; các công ty tư vn, dch v ng dng trên nn tng di đng; các công ty, các nhà đu tư và đu tư mo him trong và ngoài nước; chuyên gia trong ngành công ngh thông tin; người tiêu dùng cuối...

Đơn v tài tr chính cho VCW 2013 là công ty sn xut chip dành cho sn phm smartphone và tablet hàng đu thế gii Qualcomm, ngoài ra, trin lãm VCW 2013 còn nhn được s bo tr thông tin t hàng chc đơn v báo chí, truyn hình ln trong và ngoài nước.

Tham kho thêm thông tin ti: http://www.vcw.org.vn/ và http://www.demo.org.vn/

Nguồn: IDG Asean

Các tin khác: