SpStinet - vwpChiTiet

 

Triển khai thử nghiệm thư viện số về bằng sáng chế

Để việc khai thác thông tin sáng chế (SC) có hiệu quả, vừa qua Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN đã triển khai Dự án số hóa dữ liệu SC và xây dựng Thư viện số về Bằng sáng chế của Việt Nam (Vietnam DigiPat) năm 2009.
 

Người dùng có thể tra cứu Bằng sáng chế thuận tiện hơn.
(Ảnh: baohothuonghieu.com)

Đến nay, Thư viện số về Bằng sáng chế của Việt Nam đã hoàn thành cùng việc số hóa toàn văn bản mô tả SC đến hết năm 2010. Để cá nhân và tổ chức trong xã hội có thể tiếp cận làm quen và khai thác những thông tin SC đã được số hóa, cũng như phát hiện những vấn đề còn chưa hoàn thiện của Thư viện số về Bằng sáng chế của Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ triển khai sử dụng thử nghiệm Thư viện số về Bằng sáng chế của Việt Nam trên mạng Internet tại địa chỉ http://digipat.noip.gov.vn hoặc trên trang web của Cục Sở hữu trí tuệ tại địa chỉ www.noip.gov.vn

Thư viện số về Bằng sáng chế của Việt Nam là một phần mềm tra cứu được xây dựng cho phép người dùng có thể tra cứu và xem toàn văn bản mô tả SC và giải pháp hữu ích đã được bảo hộ tại Việt Nam thông qua mạng internet.  Phần mềm tra cứu DigiPat được xây dựng trên công nghệ ứng dụng web, nền tảng cổng thông tin điện tử (Portal), dễ dàng cho việc tích hợp và mở rộng sau này, đặc biệt  thích hợp trong việc tìm kiếm nâng cao, các trường tìm kiếm dựa trên các tiêu chí quan trọng trong lĩnh vực SC khá đầy đủ và thuận tiện như: số bằng, ngày cấp, số đơn, phân loại SC quốc tế, tác giả SC, người nộp đơn, ...

Đến nay, thư viện số về Bằng sáng chế của Việt Nam đã hoàn thành cùng việc số hóa toàn văn bản mô tả SC đến hết năm 2010.
 
Nguồn: Báo Đất Việt

Các tin khác: