SpStinet - vwpChiTiet

 

Triển khai dự án vệ tinh nhỏ VNREDSAT-1

Ngày 26/11/2010, Viện KH&CN Việt Nam phối hợp với Cơ quan Kinh tế Pháp tại Hà Nội và Công ty EADS Astrium đã công bố việc triển khai thực hiện hợp đồng gói thầu số 1 và số 5 thuộc Dự án  "Vệ tinh nhỏ Việt Nam quan sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai - VNREDSAT-1".
Gói thầu 1 là "Thiết kế chế tạo, phóng vệ tinh", sử dụng 55,2 triệu euro từ nguồn vốn ODA của Pháp, do Công ty Astrium SAS (Pháp) thuộc Tập đoàn Hàng không vũ trụ và quốc phòng châu Âu (EADS) thực hiện. Gói thầu số 5 về "Tư vấn giám sát thực hiện dự án", trị giá 0,6 triệu euro, do Công ty Vega Technologies (Pháp) thực hiện.
Dự án VNREDSAT-1 được thực hiện trong giai đoạn 2010-2014, có tổng mức đầu tư 55,8 triệu euro từ vốn vay của Pháp và 64,82 tỷ đồng vốn đối ứng của Việt Nam. VNREDSAT-1 là vệ tinh nhỏ, nặng khoảng 120kg, bay ở độ cao 680m, độ phân giải mặt đất là 2,5m x 10m. Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng một phần nhu cầu về ảnh vệ tinh viễn thám, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

QA (Nguồn: Trà My, Báo Hà Nội Mới)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả