SpStinet - vwpChiTiet

 

Bộ trưởng Hoàng Văn Phong thăm và làm việc tại Thái Nguyên

Ngày 26/01/2010, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) do Bộ trưởng Hoàng Văn Phong dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với tỉnh Thái Nguyên. Tiếp đoàn công tác, có ông Nguyễn Văn Vượng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Xuân Đương - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Quốc Vượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhiều Lãnh đạo đại diện cho các sở/ban/ngành của tỉnh Thái Nguyên.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hoàng Quốc Vượng cho biết: Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 3 năm (2007-2009) của tỉnh Thái Nguyên bình quân đạt gần 11%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 10.000 tỷ đồng, thu ngân sách đạt trên 1.526,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 14,6 triệu đồng/năm.

Là một trong những tỉnh có tiềm lực KH&CN mạnh (7 trường đại học, 14 trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, 16 tổ chức KH&CN công lập…), các hoạt động KH&CN trong 3 năm qua của Thái Nguyên đã tập trung chủ yếu vào hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Thành tích nổi bật của của việc ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong thời gian qua là trực tiếp giải quyết những yêu cầu của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, khai thác được tiềm năng và nguồn lực của địa phương. Ngoài những sản phẩm cụ thể của các dự án, mô hình ứng dụng tạo ra, kết quả hoạt động KH&CN của Thái Nguyên được đánh giá tổng quát như sau: Nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò của KH&CN ngày càng đúng đắn; bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN từng bước được hoàn thiện; tiềm lực KH&CN địa phương được tăng cường rõ rệt; hợp tác về KH&CN với các tổ chức ở Trung ương và các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh được thúc đẩy dưới nhiều hình thức khác nhau; các doanh nghiệp trên địa bàn đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc đổi mới công nghệ…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động KH&CN của Thái Nguyên trong thời gian qua cũng còn một số tồn tại cần tập trung giải quyết: Hoạt động nghiên cứu và triển khai còn tản mạn; việc đa dạng hóa nguồn đầu tư tài chính cho KH&CN còn hạn chế; nhiều mô hình, dự án được đánh giá là tốt nhưng lại chưa được nhân rộng; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở/ngành trong hoạt động KH&CN; hoạt động chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực công nghiệp còn hạn chế… Tại buổi làm việc, Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với Bộ KH&CN nhằm thúc đẩy hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh: Về nguồn kinh phí, đề nghị đảm bảo bố trí chi cho KH&CN với mức đạt 1% tổng chi ngân sách và năm sau cao hơn năm cũ; hỗ trợ Thái Nguyên xây dựng và phát triển Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ, Trung tâm kiểm định chất lượng của Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên thành trung tâm vùng; hỗ trợ Thái Nguyên một số dự án cụ thể khác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Văn Phong hoan nghênh những thành tựu KH&CN mà Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, những thành tựu mà Thái Nguyên đạt được là do sự nỗ lực chung của Lãnh đạo tỉnh, các sở/ngành và toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Về các đề xuất và kiến nghị, Bộ trưởng đồng ý về mặt chủ trương, giao cho các đơn vị chức năng của Bộ phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên cùng xem xét, giải quyết trên tinh thần phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đối với các dự án cụ thể, Bộ trưởng nhấn mạnh: Các dự án cần đạt được tính khả thi cao, hiệu quả, phát huy được tiềm năng và nguồn lực của Thái Nguyên.
QT (theo Tạp chí Hoạt động khoa học)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả