SpStinet - vwpChiTiet

 

Triển khai chương trình tái chế rác thải điện tử

Theo Viện khoa học công nghệ môi trường, lượng chất thải điện tử tại Việt Nam đang ngày một tăng cao do sự phát triển và nhu cầu sử dụng các thiết bị điện, điện tử ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, thực tế đáng lo ngại là nhận thức của người dân về rác thải điện tử vẫn còn rất hạn chế.

Trước thực trạng này, Vietnam Recycling Platform - Liên minh về các chương trình tái chế rác thải (thành lập bởi Công ty HP và Apple) đã triển khai chương trình thu hồi và tái chế miễn phí các sản phẩm điện tử bị lỗi hoặc đã qua sử dụng cho cộng đồng tại Việt Nam - Vietnam Recycles (Việt Nam tái chế). Chương trình được áp dụng cho cả nhà sản xuất và khách hàng tiêu dùng đầu cuối với mục tiêu hỗ trợ cộng đồng tuân thủ các quy định về thu hồi và xử lý các rác thải điện tử. Đây là chương trình đầu tiên tái chế rác thải điện tử tại Việt Nam.

Theo đó, Vietnam Recycles sẽ thu thập, xử lý tất cả các sản phẩm điện, điện tử bị lỗi hoặc quá hạn sử dụng với hệ thống công nghệ xử lý kỹ thuật cao nhằm đảm bảo tối đa hóa lượng tài nguyên thiên nhiên thu hồi được sau tái chế. Từ cuối tháng 1/2015, chương trình đã cung cấp dịch vụ thu gom và tái chế rác thải điện tử miễn phí cho cơ quan nhà nước, các tổ chức hiệp hội, và khách hàng doanh nghiệp tại khu vực Hà Nội, TP.HCM. Giai đoạn cuối tháng 6 và tháng 7/2015, chương trình sẽ được mở rộng cho người dân tại hai khu vực trên nhằm giúp người dân tập hợp và bỏ các thiết bị điện tử bị lỗi hoặc quá hạn sử dụng.

Nguồn: Khoa học Phổ thông

Các tin khác: