SpStinet - vwpChiTiet

 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ

Ngày 12/9/2011, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Quân đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Tạ Quang Minh - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ giữ chức vụ Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ.
 

Giao nhiệm vụ cho ông Tạ Quang Minh, Bộ trưởng Nguyễn Quân khẳng định, trong thời gian tới hoạt động sở hữu trí tuệ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, vì vậy, Cục cần thực hiện tốt một số công việc: Củng cố sự đoàn kết trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ; kiện toàn bộ máy tổ chức, phát huy tối đa sức sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục thực hiện tốt một số mảng công việc mà Cục đã, đang và sẽ thực hiện.
Ông Tạ Quang Minh đã phát biểu bày tỏ sự cảm ơn đối với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ đã tin tưởng giao cho trọng trách mới, cảm ơn sự cộng tác của Lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Bộ và hứa sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Bộ trưởng giao.
Nguồn:  Tạp chí Hoạt động Khoa học

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả