SpStinet - vwpChiTiet

 

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” cho nguyên đại diện UNIDO tại Việt Nam

Ngày 01/6/2011, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Việt Thanh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN” cho bà Nilgun Tas- nguyên đại diện Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tại Việt Nam. Đây là phần thưởng cao quý nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp quý báu của bà Nilgun Tas đối với sự nghiệp phát triển KH&CN của Việt Nam.
  

Trong thời gian là đại diện của UNIDO tại Việt Nam (2007-2010), bà Nilgun Tas đã tạo được mối quan hệ hợp tác rất tốt với các đối tác, đồng thời tích cực hỗ trợ các đề xuất và sáng kiến của các bên hưởng lợi, giúp cho các dự án UNIDO được triển khai thuận lợi, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa và khu vực tư nhân tại Việt Nam. Bà Nilgun Tas cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn, động viên và thu hút sự tham gia của tất cả các cá nhân liên quan, huy động tối đa các nguồn lực vì sự thành công của các dự án. Bà còn hợp tác với các tổ chức quốc tế khác như Ngân hàng Thế giới (WB), Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), UNDP, FAO, ILO,… để nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức này cho sự nghiệp phát triển KH&CN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Việt Nam.
Việc Bộ KH&CN trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN” cho bà Nilgun Tas không chỉ có ý nghĩa ghi nhận sự đóng góp của cá nhân bà Nilgun Tas mà còn là ghi nhận công lao của UNIDO nói riêng và Liên hợp quốc nói chung đối với Việt Nam. Bộ KH&CN tin tưởng rằng, bằng những kiến thức, nhiệt huyết của mình, bà Nilgun Tas sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển KHCN và kinh tế xã hội của Việt Nam trong tương lai.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả