SpStinet - vwpChiTiet

 

Trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN

Ngày 1/3/2010, Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong đã trao các quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ.

Bộ trưởng Hoàng Văn Phong đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Vũ Bình - Chuyên viên chính Ban KH&CN địa phương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Ban KH&CN địa phương; bà Đỗ Phương Lan - Phụ trách kế toán Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia; bà Đỗ Quỳnh Hoa - Chuyên viên Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN; ông Tạ Bá Hưng - Giám đốc Trung tâm Thông tin KH&CN quốc gia được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia; ông Cao Minh Kiểm - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin KH&CN quốc gia được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia; ông Phùng Minh Lai - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin KH&CN quốc gia được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia; ông Nguyễn Trọng Bình - Chuyên viên chính, Chánh Văn phòng Chương trình nông thôn miền núi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - tài chính; ông Vũ Văn Khiêm - Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN; ông Hoàng Anh Tuấn - Phụ trách Ban Kế hoạch và quản lý khoa học (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử Việt Nam; ông Phạm Hồng Quất - Chuyên viên Thanh tra Bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ; ông Trần Đông - Chuyên viên Vụ Công nghệ cao được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao.

Cũng trong ngày, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định bổ nhiệm lại: Bà Vũ Thị Thúy Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Đặng Quang Huấn - Phó Chánh Thanh tra Bộ; bà Nguyễn Thị Mai Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế; ông Đặng Thanh Lương - Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
QT (theo Tạp chí Hoạt động khoa học)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả