SpStinet - vwpChiTiet

 

Trao một số quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN

Tại buổi họp giao ban của Bộ KH&CN ngày 24/01/2011, Bộ trưởng Hoàng Văn Phong đã trình bày tóm tắt kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh những nhiệm vụ mà ngành KH&CN cần phải thực hiện trong nhiệm kỳ 2011-2015.

Thay mặt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, Bộ trưởng cũng đã chúc mừng 2 Thứ trưởng của Bộ đã trúng cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: Thứ trưởng thường trực Nguyễn Quân (Ủy viên chính thức) và Thứ trưởng Chu Ngọc Anh (Ủy viên dự khuyết).
Cũng tại buổi họp này, Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong đã trao một số quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN (ảnh từ trái qua phải): Ông Nguyễn Mạnh Cường - Chánh Văn phòng Viện Ứng dụng công nghệ giữ chức Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ; ông Nguyễn Xuân Toàn - Trợ lý Tổng Giám đốc Viện, Phó trưởng ban Dự án Đại học công nghệ IMI thuộc Viện Máy và dụng cụ công nghiệp giữ chức Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ; ông Cấn Văn Minh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; ông Vũ Xuân Thành - Quyền Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật giữ chức Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật; ông Đỗ Việt Trung - Trưởng phòng Tổ chức - hành chính thuộc Viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Bùi Đăng Phúc - Trưởng phòng Phần mềm thuộc Trung tâm Tin học giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Tin học.

QA (Nguồn: Tạp chí Hoạt động khoa học)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả