SpStinet - vwpChiTiet

 

Bộ tái tạo tín hiệu 2R toàn quang dựa trên nguyên lý hiệu ứng phi tuyến tự điều ph

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thanh Nam, Bùi Trung Hiếu thực hiện nghiên cứu mô hình mô phỏng bộ tái tạo 2R toàn quang sử dụng sợi thông thường.

Bộ tái tạo tín hiệu quang 2R thực hiện nhiệm vụ khuếch đại và chỉnh dạng xung nhằm đảm bảo cho việc thu nhận tín hiệu ở điểm đích có lỗ bít không lớn hơn yêu cầu. Thông thường, việc tái tạo tín hiệu được thực hiện trong miền điện nhưng các linh kiện điện tử không cho phép thực hiện nhiệm vụ này ở tốc độ truyền dẫn cao. Vì thế, việc tạo tín hiệu quang cần được thực hiện bằng các bộ tái tạo toàn quang.
Qua phân tích bộ tái tạo AO2R-SPM sử dụng sợi quang thông thường và sử dụng sợi quang phi tuyến, đề tài cho rằng, việc sử dụng sợi quang phi tuyến cho phép thu gọn kích thước, giảm giá thành, tăng độ tin cậy đối với các bộ lặp loại này.
Kết quả mô phỏng cho thấy, bộ lặp 2R ứng dụng SPM hoạt động tốt cho tốc độ truyền tín hiệu 40Gbps. Tuy nhiên, theo tác giả để có các bộ lặp thật, cần thiết phải thực hiện các thiết kế, các công trình khảo nghiệm, thực nghiệm với các phần tử quang một cách cụ thể.

BH (Theo Tạp chí KH&CN, số 5/07)
 


Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả