SpStinet - vwpChiTiet

 

Trầm tích giồng cát Duyên Hải, Trà Vinh và tiến hóa Holocen

Nhóm nghiên cứu Tạ Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Lập, Huỳnh Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Mộng Lan, Phạm Công Luyện (Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM) nghiên cứu tổng hợp các tài liệu đã có trong khu vực và bổ sung một số kết quả mới về tuổi nhiệt huỳnh quang thạch anh (optically-stimulated luminescence – OSL) của trầm tích giồng cát huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh, góp phần làm sáng tỏ sự phát triển hệ thống giồng cát khu vực ven biển trong quá trình tiến hóa châu thổ sông Cửu Long vào cuối Holocen đến hiện tại. 

Theo đó, hệ thống giồng cát đặc trưng cho địa mạo – trầm tích vùng ven biển huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở phân tích thạch học trầm tích lỗ khoan xác định các môi trường trầm tích trong hệ thống giồng cát – đầm lầy thuộc đồng bằng thấp châu thổ. Tổng hợp các tài liệu tuổi tuyệt đối đã có trong khu vực và bổ sung 5 kết quả mới về tuổi OSL của trầm tích giồng cát đã góp phần làm sáng tỏ sự phát triển hệ thống giồng cát khu vực ven biển trong quá trình tiến hóa châu thổ sông Cửu Long vào cuối Holocen đến hiện tại. Ba loạt giồng cát chính ở Duyên Hải hình thành cách nay lần lượt khoảng 500 năm, 300 năm và 100 năm theo trình tự bồi dần ra phía biển với tốc độ bồi tích trung bình 30m/năm.
LV (nguồn: TC Các khoa học về trái đất, số 3ĐB-2012)

Các tin khác: