SpStinet - vwpChiTiet

 

Sáng chế về sản xuất gạch

Gạch trang trí bằng kim loại
Gạch gỗ và phương pháp chế tạo gạch gỗ
Phối liệu để sản xuất gạch không nung và phương pháp sản xuất gạch không nung
Gạch lát sàn và phương pháp sản xuất gạch lát sàn
Chế phẩm màu dùng trang trí cho gạch gốm ốp lát theo công nghệ in lưới
Thiết bị và phương pháp tạo mẫu hoa văn ở gạch lát hoặc phiến gốm có chiều dày xác định
Gạch và thanh giằng dùng để xây tường chắn

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả