SpStinet - vwpChiTiet

 

TPHCM: Lương chuyên gia khoa học và công nghệ có thể đến 150 triệu đồng/tháng

Chiều 26-11, Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà đã ký ban hành quy chế thực hiện thí điểm một số chính sách thu hút chuyên gia khoa học và công nghệ vào làm việc tại 4 đơn vị: Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Viện Khoa học - Công nghệ Tính toán, Trung tâm Công nghệ Sinh học.

Theo đó, chuyên gia khoa học và công nghệ (trong nước hoặc là người Việt Nam ở nước ngoài) tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại 4 đơn vị nêu trên được hưởng ưu đãi về lương, phụ cấp, đi lại; được hưởng thu nhập theo thỏa thuận trực tiếp giữa thủ trưởng đơn vị với các chuyên gia. Việc tăng thêm thu nhập hoặc phụ cấp sẽ được thỏa thuận lại khi ký kết hợp đồng lao động cho kỳ tiếp theo, nhưng không quá 150 triệu đồng/tháng.

Theo quy định của UBND thành phố, hàng năm căn cứ yêu cầu xây dựng và phát triển của đơn vị, 4 đơn vị nói trên xây dựng kế hoạch và nhu cầu thu hút chuyên gia khoa học và công nghệ của đơn vị mình gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ tổng hợp trình UBND thành phố phê duyệt.

Nguồn: SGGP

Các tin khác: