SpStinet - vwpChiTiet

 

Bổ sung một loài trang mới cho hệ thực vật Việt Nam: kandelia obovata sheue, Liu&yong (dựa trên những dấu hiệu về hình thái, cấu tạo của cơ quan sinh dưỡng).

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Hồng Liên, Lê Thị Ánh (Đại học sư phạm Hà Nội) thực hiện nhằm bổ sung những dẫn liệu giải phẫu về cấu tạo của hai loại trang mới.

Bằng phương pháp điển hình nghiên cứu hình thái, giải phẫu cơ quan sinh dưỡng của cơ thể thực vật, đề tài tiến hành nghiên cứu với hai quần thể trang sinh trưởng ở miền Bắc và miền Nam (Giao Thủy, Nam Định và Cần Giờ TP.HCM). Kết quả cho thấy, hai quần thể kandelia obovata sheue, Liu&yong phân bố ở hai vùng địa lý khác nhau nhưng chúng có nhiều điểm khác biệt. Về hình thái của hai loài trang, kích thước lá của loài K.candel thường lớn hơn hẳn của loài K.obovata. Về cấu tạo thân của hai loài trang, mô mềm ruột của K.candel sớm hóa gỗ và hóa gỗ rất nhiều so với K.obovata. Ngoài ra, trong thành phần cấu tạo của hệ thống dẫn, sợi xylem của K.candel nhiều hơn rất nhiều so với K.obovata.
Nhóm nghiên cứu cho rằng, ở Việt Nam chi Kendelia có 2 loài K.candel Druce phân bố ở miền Nam và Kendelia obovata Sheue, Liu&yong phân bố ở miền Bắc.

BH (theo Tạp chí Sinh học, số 2/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả