SpStinet - vwpChiTiet

 

TP.HCM: Khoa học đã liên kết chặt chẽ với nông dân

Ngày 16/9/2015, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” trên địa bàn Thành phố.

Báo cáo cho thấy, sau 5 năm, TP.HCM đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, đã có 50/56 xã của Thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Hội Nông dân Thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn TP.HCM tập huấn cho 18.000 lượt nông dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi theo quy trình VietGap (thực hành nông nghiệp tốt); nâng chất lượng hoạt động của 64 hợp tác xã và 175 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ngoài ra, Hội Nông dân Thành phố đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiều dự án ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp đã đem lại hiệu quả cao như: mô hình trồng chuối giá trị cao, trồng cây giảo cổ lam phục vụ thị trường dược liệu trong nước và xuất khẩu, mô hình hồ thu trữ nước trong sản xuất muối, mô hình nuôi ốc hương, nuôi cua thịt từ giống sinh sản nhân tạo. Các hoạt động tổ chức hội thi “Kiến thức và sáng tạo nhà nông”; chứng nhận nhiều sản phẩm tiêu biểu chất lượng cao như “Sữa Củ Chi”, “Bánh tráng Phú Hòa Đông” đã giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cho nông dân, góp phần thúc đẩy sự liên kết giữa nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp – hội nông dân.  
 
Nguồn: H.M. - Tạp chí STINFO

Các tin khác: